dinsdag 24 maart 2009

Welkom bij de Operational Business Intelligence blog!

Het doel van deze blog is om kennis en informatie te delen rondom Operational Business Intelligence (kortweg Operational BI, niet OBI want daarmee wordt Oracle’s BI oplossing aangeduid). In volgende posts, definieren we Operational BI, bespreken we belangrijke technische en functionele requirements op dit gebied, delen we case studies, etc.

Vanuit een technisch oogpunt kan je Operational BI zien als de convergentie van BAM/BPM enerzijds en BI (Data Integratie/ETL, Datawarehousing) anderzijds. Vanuit de BAM/BPM hoek komt de ‘event’ gebaseerde data verwerking; waarbij een keten van events tot proces informatie leidt. Hiermee kan dus de qualitatieve en quanitatieve proces performance inzichtelijk worden gemaakt middels technieken uit de BI wereld zoals visualisatie van KPI’s in dashboards, etc. Een specifiek aspect hierbij is alerting (met workflow en escalatie), wat belangrijk is om de beschikbare ‘Business Process Intelligence’ bij de man op de werkvloer te laten landen.

Vanuit een business perspectief kan je Operational BI karakteriseren als een business applicatie die je in staat stelt tot het monitoren en aansturen van operationele business processen. Om daarmee tijdig knelpunten in het proces te herkennen en daarop te acteren.

Beide perspectieven leiden tot functionele en technische requirements. Natuurlijk zijn deze afhankelijk van de betreffende omgeving, maar in grote lijnen kan hier wel wat over geroepen worden. Dit volgt in latere posts.

Tot slot wil ik je graag wijzen op het bestaan van een LinkedIn Group “Operational BI” (http://www.linkedin.com/groupRegistration?gid=150936). Wanneer je geïnteresseerd bent in dit topic, is het handig om je bij deze groep aan te sluiten en te profiteren van de kennis in deze groep.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten